www.lichtbende.nl

licht-kunst met live projecties en live muziek

 

LICHTBENDE

1e Schinkelstraat 14, 1075 TX Amsterdam

Marie Raemakers & Rob Logister, productie en artistiek beleid.
06-12474941

STICHTING PRO PRO PRODUCTIES is in 2006 opgericht ter ondersteuning, initiatie en begeleiding van interdisciplinaire kunst- theater- muziek- en kunsteducatie projecten.

Sinds de oprichting van theatergroep Lichtbende eind 2010 richt de stichting zich uitsluitend op de activiteiten van Lichtbende.

 

STICHTING PRO PRO PRODUCTIES

1e Schinkelstraat 14, 1075 TX Amsterdam

RSIN - 8169.98.140

EORI - NL8169.98140

BTW - NL.8169.98.140.B01

KVK - 34256644

IBAN - NL84 INGB 0005 1387 32


De bestuursleden van zijn aangesteld op basis van hun ervaring en kwaliteiten binnen gewenste domeinen en hun betrokkenheid bij het werk van Lichtbende. Alle leden werken onbezoldigd.
De stichting werkt volgens de Governance Code Cultuur.

 

Voorzitter: Carlos Lagoeiro
Secretaris: Myrthe Schuuring
Penningmeester: Lucas van Loo

Lid: Erica van Beers

 

JAARVERSLAG 2022

JAARREKENING 2022

Stichting Pro Pro Producties heeft een ANBI-status, dat wil zeggen dat het gezelschap door de Belastingdienst is aangemerkt als een ‘algemeen nut beogende instelling’.